Služby
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané ve vytištěné formě (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.

Mzdová agenda